شرکت نمایشگاه های بین المللی هرمزگان

صنایع نمایشگاهی می تواند به عنوان صنعتی پویا بی بدیل و غیرقابل جایگزین در شکوفایی اقتصاد ، توسعه صادرات غیرنفتی ، تجارت خارجی و تولید ، صنایع حمل و نقل ، باری و مسافری و دریائی ، زمینی ، هوائی و ریلی به اقصا نقاط کشور و جهان نقش انکار ناپذیر داشته باشد .
 
استان هرمزگان ، جنوبی ترین استان ایران در ساحل خلیج فارس و دریای عمان با جمعیت 1 میلیون و 578 هزار نفر و مساحتی حدود 68 هزار و 476 کیلومتر مربع قرار دارد . این استان از شمال و با استان سیستان و بلوچستان همسایه بوده و جنوب آن را آبهای گرم خلیج فارس و دریای عمان به صورت نواری به طول تقریبی 900 کیلومتر در برگفته است . مرکز استان هرمزگان بندرعباس است و 13 شهرستان ، 38 شهر ، 38 بخش ، 1277 روستا دارد .
شرکت نمایشگاه های بین المللی استان هرمزگان در اسل 81 با جمعیت زیادی از مردم حقیقی و حقوقی اعم از تعاون روستای و اتحادیه های آن و تعاون مرزنشینان و اتحادیه مرزنشینان استان هرمزگان و ... به صورت عام به ثبت رسیده است .
شرکت نمایشگاه های بین المللی استان هرمزگان با قصد به وجود آوردن بزرگترین و اثربخش ترین ویترین تجاری استان در این سال ها نمایشگاه های متعددی را در قالب رویدادهای گوناگون داخلی و خارجی برگزار کرده و نقش موثر و مهم در اقتصاد استان و کشور دارد که حتی این شرکت می تواند در سطح بین المللی با نمایشگاه های بزرگ کشورهای پیشرفته و توسعه یافته دنیا رقابت همسانی داشته باشد .
برگزاری نمایشگاه های مقتدرانه در حوزه های مهمی که هرمزگان در آن ها قطب صنعتی موفق به حساب می آید موجب شده که استانهای دیگر برای برگزاری رویدادهای مشابه با آن چشم به تقویم شرکت نمایشگاه های بین المللی استان هرمزگان دوخته باشند .
کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان هرمزگان شرکت نمایشگاه های بین المللی استان هرمزگان را به عنوان مرجع برگزاری نمایشگاه در استان هرمزگان معرفی کرده ، شرکت نمایشگاه های بین المللی استان هرمزگان طبق شیوه نامه ابلاغی سازمان توسعه تجارت ایران در سال 1397 به عنوان مرجع برگزاری نمایشگاه در استان هرمزگان معرفی شده .
با عنایت به ظرفیت و پتانسیل های بالای اقتصادی منحصر به فرد استان هرمزگان و جایگاه درخشانی که دارد با توجه به قرار گرفتن در مبادی ورودی کشور و بزرگترین بندر تجاری ایران در حمل و نقل باری و مسافری در کنار مردم پر تلاش استان هرمزگان می باشد همواره این استان مکانی امن و مطمئن برای سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی قرار گرفته است و بی شک نمایشگاه های بین المللی استان هرمزگان برای این هدف مهم بستری مطلوب خواهد بود . که در عمل توانمندی و قابلیت خود را به اثبات رسانده و نام معتبر شرکت نمایشگاه های بین المللی استان هرمزگان همواره بر تارک استان هرمزگان و خلیج همیشه فارس معزز می درخشد.
 
اگر داشتن فکر و اندیشه مثبت به تنهایی کارساز بود، باید همه در کودکی اسب های کوچک داشته و اکنون نیز زندگی رویایی داشته باشیم؛
هر موفقیت بزرگ با عمل به دست می آید.

اعضای شرکت

سینا ناخدایی
مدیرعامل
سینا ناخدایی
مدیرعامل
سینا ناخدایی
مدیرعامل
مشتریان ما چه می گویند؟

نظرات مشتریان

خبرنامه

در لیست پستی ما مشترک شوید و همیشه از رویدادهای ما با خبر شوید.